Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Chất

Nguyên quán Tiên Hưng - Yên Lạc - Vĩnh Phú

Hi sinh 20 - 10 - 1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Chất

  Nguyên quán Thạch Sơn - Thạch Hà - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Văn Chất, nguyên quán Thạch Sơn - Thạch Hà - Nghệ Tĩnh hi sinh 06/05/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Chất

  Nguyên quán Thạch Sơn - Thạch Hà - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Văn Chất, nguyên quán Thạch Sơn - Thạch Hà - Nghệ Tĩnh hi sinh 5/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Chất

  Nguyên quán Tiên Hưng - Yên Lạc - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Văn Chất, nguyên quán Tiên Hưng - Yên Lạc - Vĩnh Phú hi sinh 20/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ văn Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ văn Chất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 4/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...