Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Cọt

Hi sinh 23/5/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu phố 1, Công lý, Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam
ĐT: 075​3.842.766
Ban Chỉ huy Quân sự
Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam
ĐT: 0753.706.401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Cọt

  Nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Cọt, nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1944, hi sinh 31 - 08 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Cọt

  Nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Cọt, nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1944, hi sinh 31/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Giang - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Cọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Cọt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Văn Cọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Cọt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 31/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...