Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn (Đắc) Tiến

Nguyên quán Thạch Hà - Hà Tĩnh

Sinh 1962

Hi sinh 28/4/1982

Cấp bậc B1 - CS

Đơn vị C2 - E96

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Đắc

  Nguyên quán Phong Nế - Thanh Thất - Hà Tây

  Liệt sĩ Văn Đắc, nguyên quán Phong Nế - Thanh Thất - Hà Tây hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Văn Đắc

  Nguyên quán Hoàng Quý - Hoàng Hoá - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Văn Đắc, nguyên quán Hoàng Quý - Hoàng Hoá - Thanh Hóa hi sinh 12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Đắc

  Nguyên quán Ninh Thạnh - TX Tây Ninh - Tây Ninh

  Liệt sĩ Văn Đắc, nguyên quán Ninh Thạnh - TX Tây Ninh - Tây Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hòa Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Văn Đắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Đắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Văn Đắc

  Nguyên quán Ninh Thạnh - Thị xã Tây Ninh - Tây Ninh

  Liệt sĩ Văn Đắc, nguyên quán Ninh Thạnh - Thị xã Tây Ninh - Tây Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hoà Thành - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...