Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Đăng

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp 1 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793 866334

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Đăng

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Đăng, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 10/11/1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Đăng

  Nguyên quán Bắc Thái

  Liệt sĩ Văn Đăng, nguyên quán Bắc Thái hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Đăng

  Nguyên quán Bắc Thái

  Liệt sĩ Văn Đăng, nguyên quán Bắc Thái hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Văn Đăng

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Đăng, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 11/10/1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Văn Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Đăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...