Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Đào

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp an Thành, Thị trấn Kế Sách, , Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
ĐT: 0918.334639 (Trưởng phòng) - 0985.434106 (Phó phòng) - 0986.173721 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đào Văn

  Nguyên quán Nghĩa Hành - Tân Kỳ - Nghệ An

  Liệt sĩ Đào Văn , nguyên quán Nghĩa Hành - Tân Kỳ - Nghệ An, sinh 1962, hi sinh 25/01/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Đào Văn

  Nguyên quán Nghĩa Hành - Tân Kỳ - Nghệ An

  Liệt sĩ Đào Văn , nguyên quán Nghĩa Hành - Tân Kỳ - Nghệ An, sinh 1962, hi sinh 25/01/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đào Văn

  Nguyên quán Đức thuận - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Đào Văn , nguyên quán Đức thuận - Đức Thọ - Hà Tĩnh hi sinh 13/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Văn Đào

  Nguyên quán Thanh Liêm - Lục Nam - Bắc Giang

  Liệt sĩ Văn Đào, nguyên quán Thanh Liêm - Lục Nam - Bắc Giang, sinh 1957, hi sinh 23/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Văn Đào

  Nguyên quán Tân Cương - Quỳ Hợp - Nghệ An

  Liệt sĩ Văn Đào, nguyên quán Tân Cương - Quỳ Hợp - Nghệ An hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...