Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Đế

Sinh 1941

Hi sinh 8/4/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Đế

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Đế, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1941, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Đế

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Đế, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1941, hi sinh 8/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đế Lưỡng

  Nguyên quán Tĩnh Gia - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Đế Lưỡng, nguyên quán Tĩnh Gia - Thanh Hoá hi sinh 24842, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đế Lưỡng

  Nguyên quán Tĩnh Gia - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Đế Lưỡng, nguyên quán Tĩnh Gia - Thanh Hóa hi sinh 1/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...