Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Đồng

Nguyên quán Thiện Trí - Cái Bè - Tiền Giang

Sinh 1950

Hi sinh 21/10/1968

Cấp bậc xã đội

Đơn vị xã Hòa Khánh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đồng Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Văn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Đồng

  Nguyên quán Trung Hoà - Chương Mỹ - Hà Tây

  Liệt sĩ Văn Đồng, nguyên quán Trung Hoà - Chương Mỹ - Hà Tây, sinh 1945, hi sinh 21/03/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Đồng

  Nguyên quán Thuỵ Xuân - Thái Thụy - Thái Bình

  Liệt sĩ Văn Đồng, nguyên quán Thuỵ Xuân - Thái Thụy - Thái Bình, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Văn Đồng

  Nguyên quán Thanh Lâm - Thanh chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Văn Đồng, nguyên quán Thanh Lâm - Thanh chương - Nghệ An hi sinh 13/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...