Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Đủng

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện An Biên - Huyện An Biên - Kiên Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang
ĐT: 0773.881.015 - 0773.881.037 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đủng

  Nguyên quán Hà Nội

  Liệt sĩ Đủng, nguyên quán Hà Nội hi sinh 21/06/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Đủng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đủng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 21/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Văn Đủng

  Nguyên quán Lợi Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Đủng, nguyên quán Lợi Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh hi sinh 19/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Trần Văn Đủng

  Nguyên quán Lợi Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Trần Văn Đủng, nguyên quán Lợi Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh hi sinh 19/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...