Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Dũng

Hi sinh 1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Dũng

  Nguyên quán Vũ Công - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Văn Dũng, nguyên quán Vũ Công - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1957, hi sinh 13/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Văn Dũng

  Nguyên quán Vĩnh Thuỷ - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Dũng, nguyên quán Vĩnh Thuỷ - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Dũng

  Nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Văn Dũng, nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1965, hi sinh 07/04/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Văn Dũng

  Nguyên quán Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Văn Dũng, nguyên quán Quảng Xương - Thanh Hóa hi sinh 4/7/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ - tỉnh Cần Thơ
 5. Liệt sĩ Văn Dũng

  Nguyên quán Quảng Thanh - Thủy Nguyên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Văn Dũng, nguyên quán Quảng Thanh - Thủy Nguyên - Hải Phòng hi sinh 18/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...