Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Được

Sinh 1950

Hi sinh 20/9/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Được

  Nguyên quán Thọ Hải - Thọ Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Văn Được, nguyên quán Thọ Hải - Thọ Xuân - Thanh Hoá hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Được

  Nguyên quán Tân Vạn - Biên Hòa - Đồng Nai

  Liệt sĩ Văn Được, nguyên quán Tân Vạn - Biên Hòa - Đồng Nai hi sinh 4/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Văn Được

  Nguyên quán Phú Phong - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Văn Được, nguyên quán Phú Phong - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1938, hi sinh 24/03/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Văn Được

  Nguyên quán Phú Phong - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Văn Được, nguyên quán Phú Phong - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1938, hi sinh 24/03/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Văn Được

  Nguyên quán Long Bình Tân - Biên Hòa - Đồng Nai

  Liệt sĩ Văn Được, nguyên quán Long Bình Tân - Biên Hòa - Đồng Nai hi sinh 29/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...