Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Duy

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Lãnh - Xã Bình Lãnh - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
ĐT: 0905.129.599 (Trưởng phòng) - 0905.310.967 (Phó phòng) - 0905958751 (Phó phòng)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Duy

  Nguyên quán Hải Khê - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Duy, nguyên quán Hải Khê - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Khê - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Duy

  Nguyên quán Hải Khê - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Duy, nguyên quán Hải Khê - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1940, hi sinh 14/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Khê - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Duy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Thanh hoá - Phường Nam Ngạn - Thành phố Thanh Hóa - Thanh Hóa
 4. Liệt sĩ văn Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ văn Duy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Thanh hoá - Phường Nam Ngạn - Thành phố Thanh Hóa - Thanh Hóa
 5. Liệt sĩ văn Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ văn Duy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 6. Xem thêm các kết quả khác...