Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Eo

Hi sinh 25/10/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Eo

  Nguyên quán Suối Đá - Dương Minh Châu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Văn Eo, nguyên quán Suối Đá - Dương Minh Châu - Tây Ninh hi sinh 25/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Văn Eo

  Nguyên quán Suối Đá - Dương Minh Châu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Văn Eo, nguyên quán Suối Đá - Dương Minh Châu - Tây Ninh hi sinh 25/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Eo

  Nguyên quán Trung Hòa - Tân Lạc - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Eo, nguyên quán Trung Hòa - Tân Lạc - Hà Sơn Bình, sinh 1953, hi sinh 03/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Ngọc Eo

  Nguyên quán Thạch Thành - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Eo, nguyên quán Thạch Thành - Thanh Hóa, sinh 1944, hi sinh 5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...