Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Hần

Sinh 1944

Hi sinh 2/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Hần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Hần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 15/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Cầu Ngang - Huyện Châu Thành - Trà Vinh
 2. Liệt sĩ Văn Hần

  Nguyên quán Nông Cống - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Văn Hần, nguyên quán Nông Cống - Thanh Hóa, sinh 1944, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Văn Hần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Hần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/65, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Triều - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Mai Văn Hần

  Nguyên quán Nga An - Nga Sơn - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Mai Văn Hần, nguyên quán Nga An - Nga Sơn - Thanh Hoá, sinh 1935, hi sinh 09/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...