Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Hào

Sinh 1927

Hi sinh 17/7/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Hào

  Nguyên quán Thanh Mỹ - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Văn Hào, nguyên quán Thanh Mỹ - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1933, hi sinh 24/05/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Hào

  Nguyên quán Hạnh Phúc - Thọ Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Văn Hào, nguyên quán Hạnh Phúc - Thọ Xuân - Thanh Hoá, sinh 1927, hi sinh 17 - 07 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Hào

  Nguyên quán Yên Thế - Bắc Giang

  Liệt sĩ Văn Hào, nguyên quán Yên Thế - Bắc Giang, sinh 1942, hi sinh 23/06/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Văn Hào

  Nguyên quán Nông Cống - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Văn Hào, nguyên quán Nông Cống - Thanh Hóa hi sinh 31/01/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Văn Hào

  Nguyên quán Thanh Hóa

  Liệt sĩ Văn Hào, nguyên quán Thanh Hóa hi sinh 24/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...