Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Học

Nguyên quán An Thái Đông - Cái Bè - Tiền Giang

Sinh 1956

Hi sinh 12/01/1974

Cấp bậc du kích

Đơn vị xã An Thái Đông

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Học

  Nguyên quán Tân Thới - Hóc Môn - Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Văn Học, nguyên quán Tân Thới - Hóc Môn - Hồ Chí Minh, sinh 1942, hi sinh 03/07/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Học

  Nguyên quán Tân Sơn Nhất - Học Môn - Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Văn Học, nguyên quán Tân Sơn Nhất - Học Môn - Hồ Chí Minh, sinh 1942, hi sinh 10/03/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Học

  Nguyên quán Nam Trực - Nam Hà

  Liệt sĩ Văn Học, nguyên quán Nam Trực - Nam Hà hi sinh 21/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Văn Học

  Nguyên quán Cần Đất - Ngô Quyền - Hải Phòng

  Liệt sĩ Văn Học, nguyên quán Cần Đất - Ngô Quyền - Hải Phòng hi sinh 28/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...