Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Hùng

Nguyên quán Vụ Bản - Nam Hà

Sinh 1946

Hi sinh 30/4/1974

Đơn vị C3 - D205

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắc Lấp - tỉnh Đak Nông

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Tổ dân phố 3, Thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R'lấp, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0501.3648128 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Hùng

  Nguyên quán Yên Khê - Thanh Ba - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Văn Hùng, nguyên quán Yên Khê - Thanh Ba - Vĩnh Phú, sinh 1953, hi sinh 20 - 7 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Ái - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Hùng

  Nguyên quán Xuân Thiên - Thọ Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Văn Hùng, nguyên quán Xuân Thiên - Thọ Xuân - Thanh Hoá, sinh 1954, hi sinh 12/08/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Hùng

  Nguyên quán Tiên Kỳ - Tân Kỳ - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Văn Hùng, nguyên quán Tiên Kỳ - Tân Kỳ - Nghệ Tĩnh hi sinh 10/3/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Văn Hùng

  Nguyên quán Sông Bé

  Liệt sĩ Văn Hùng, nguyên quán Sông Bé, sinh 1952, hi sinh 5/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...