Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Huy

Sinh 1953

Hi sinh 10/5/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Huy

  Nguyên quán Vũ Hợp - Vũ Tiên - Thái Bình

  Liệt sĩ Văn Huy, nguyên quán Vũ Hợp - Vũ Tiên - Thái Bình hi sinh 25/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Văn Huy

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Huy, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1953, hi sinh 05/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Hải Chữ - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Huy

  Nguyên quán Hà Nội

  Liệt sĩ Văn Huy, nguyên quán Hà Nội hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Văn Huy

  Nguyên quán Đức Sơn - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Văn Huy, nguyên quán Đức Sơn - Đức Thọ - Hà Tĩnh, sinh 1945, hi sinh 08/06/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Văn Huy

  Nguyên quán Dân Chủ - Yên Mỹ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Văn Huy, nguyên quán Dân Chủ - Yên Mỹ - Hải Hưng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Thuỷ - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...