Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Khuyên

Hi sinh 22/6/1966

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Khuyên

  Nguyên quán Trung Sơn - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Khuyên, nguyên quán Trung Sơn - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1935, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Khuyên

  Nguyên quán Cử Nậm - Bố Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Văn Khuyên, nguyên quán Cử Nậm - Bố Trạch - Quảng Bình hi sinh 22 - 06 - 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Khuyên

  Nguyên quán Trung Sơn - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Khuyên, nguyên quán Trung Sơn - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1935, hi sinh 27/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Trung Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Văn Khuyên

  Nguyên quán Cử Nậm - Bố Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Văn Khuyên, nguyên quán Cử Nậm - Bố Trạch - Quảng Bình hi sinh 22/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Văn Khuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Khuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Đức - Xã Mỹ Đức - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 6. Xem thêm các kết quả khác...