Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Kính

Sinh 1950

Hi sinh 2/9/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Sơn - Xã Triệu Sơn - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Kính

  Nguyên quán Yên Sở - Thanh Trì - Hà Nội

  Liệt sĩ Văn Kính, nguyên quán Yên Sở - Thanh Trì - Hà Nội, sinh 1953, hi sinh 25/01/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Kính

  Nguyên quán Văn An - Ngọc Lạc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Văn Kính, nguyên quán Văn An - Ngọc Lạc - Thanh Hoá, sinh 1949, hi sinh 01/05/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Kính

  Nguyên quán Cát Vân - Như Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Văn Kính, nguyên quán Cát Vân - Như Xuân - Thanh Hoá, sinh 1949, hi sinh 07/09/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Văn Kính

  Nguyên quán Lý Nhân - Nam Hà

  Liệt sĩ Văn Kính, nguyên quán Lý Nhân - Nam Hà, sinh 1944, hi sinh 13 - 6 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Văn Kính

  Nguyên quán Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Văn Kính, nguyên quán Hà Nam Ninh, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...