Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Lến

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường 30/4, khu I, TT vĩnh Châu, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079 3861057 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ văn Lến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ văn Lến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Văn Lến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Lến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Lến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Lến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại xã Bình Ninh - Xã Bình Ninh - Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Bành Văn Lến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bành Văn Lến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại huyện Châu Thành - Xã Hòa Ân - Huyện Cầu Kè - Trà Vinh
 5. Xem thêm các kết quả khác...