Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Lý

Sinh 1951

Hi sinh 2/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn

  Nguyên quán Mỹ Lợi A - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Văn , nguyên quán Mỹ Lợi A - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1943, hi sinh 01/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Văn

  Nguyên quán Hoàng Vinh - Hoàng Hóa - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Văn , nguyên quán Hoàng Vinh - Hoàng Hóa - Thanh Hóa, sinh 1955, hi sinh 24/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Văn

  Nguyên quán Hoàng Quang - Hoàng Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Văn , nguyên quán Hoàng Quang - Hoàng Hoá - Thanh Hoá, sinh 1955, hi sinh 02/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Văn

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn , nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Văn

  Nguyên quán Đưc Đồng - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Văn , nguyên quán Đưc Đồng - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh, sinh 1960, hi sinh 25/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 6. Xem thêm các kết quả khác...