Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Mạnh

Sinh 1950

Hi sinh 7/1/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Mạnh

  Nguyên quán Xuân Triệu - Thọ Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Văn Mạnh, nguyên quán Xuân Triệu - Thọ Xuân - Thanh Hoá hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Mạnh

  Nguyên quán Xuân Thiên - Thọ Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Văn Mạnh, nguyên quán Xuân Thiên - Thọ Xuân - Thanh Hoá hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Mạnh

  Nguyên quán Vĩnh Hiền - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Mạnh, nguyên quán Vĩnh Hiền - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1941, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Hiền - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Văn Mạnh

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Mạnh, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1950, hi sinh 01/07/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Hải Chữ - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Văn Mạnh

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Mạnh, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Hải Chữ - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...