Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Minh

Nguyên quán Xuân Trịnh - Thiệu Sơn - Thanh Hóa

Hi sinh 13/12/1970

Đơn vị C10 - E55 - F310 - Quân Khu 7

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Minh Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Minh Văn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Minh

  Nguyên quán Xuân Trịnh - Thiệu Sơn - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Văn Minh, nguyên quán Xuân Trịnh - Thiệu Sơn - Thanh Hóa hi sinh 13/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Văn Minh

  Nguyên quán Vĩnh Trường - Phú Châu - An Giang

  Liệt sĩ Văn Minh, nguyên quán Vĩnh Trường - Phú Châu - An Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Văn Minh

  Nguyên quán Vĩnh Hưng - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Văn Minh, nguyên quán Vĩnh Hưng - Vĩnh Lộc - Thanh Hoá, sinh 1956, hi sinh 26/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...