Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Mô

Hi sinh 8/8/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn

  Nguyên quán Ông Đình - Khoái Châu - Hải Hưng

  Liệt sĩ Văn , nguyên quán Ông Đình - Khoái Châu - Hải Hưng hi sinh 08/08/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn

  Nguyên quán Ông Đình - Khoái Châu - Hải Hưng

  Liệt sĩ Văn , nguyên quán Ông Đình - Khoái Châu - Hải Hưng hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn

  Nguyên quán Yên Lộc - ý Yên - Nam Hà

  Liệt sĩ Văn , nguyên quán Yên Lộc - ý Yên - Nam Hà, sinh 1948, hi sinh 6/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ văn , nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đồng Lạc - Xã Đồng Lạc - Huyện Nam Sách - Hải Dương
 5. Liệt sĩ Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn , nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1964, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Xem thêm các kết quả khác...