Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Năm

Hi sinh 1973

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ VănNăm

  Nguyên quán Mỹ Phong - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ VănNăm, nguyên quán Mỹ Phong - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1957, hi sinh 07/08/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ VănNăm

  Nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ VănNăm, nguyên quán Long Định - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1963, hi sinh 21/02/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Văn Năm

  Nguyên quán Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Văn Năm, nguyên quán Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1961, hi sinh 21/01/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Văn Năm

  Nguyên quán Thủy Văn - Hương Phú - Bình Trị Thiên

  Liệt sĩ Văn Năm, nguyên quán Thủy Văn - Hương Phú - Bình Trị Thiên, sinh 1959, hi sinh 09/03/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Văn Năm

  Nguyên quán Thiệu Yên - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Văn Năm, nguyên quán Thiệu Yên - Thanh Hóa hi sinh 19/12/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quận Ô Môn - tỉnh Cần Thơ
 6. Xem thêm các kết quả khác...