Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Nhát

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
TK4 - Thị trấn Hát Lót - Huyện Mai Sơn - Tỉnh Sơn La
ĐT: 022.3843.073 - 022.3744.662 (Trưởng phòng) - 022.3843.073 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Ngô Văn Nhát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Nhát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1984, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Lai Vung - Xã Long Hậu - Huyện Lai Vung - Đồng Tháp
 2. Liệt sĩ Nhát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nhát, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Triệu sơn - Xã Tân Ninh - Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa
 3. Liệt sĩ Võ Nhát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Nhát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/9/1964, hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
 4. Liệt sĩ Văn

  Nguyên quán Thái Bình

  Liệt sĩ Văn , nguyên quán Thái Bình, sinh 1923, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Chánh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...