Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Nhỏ

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Ấp 4 Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079 3856 857 - 079 3857 430 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Đực Nhỏ

  Nguyên quán Thân Cửu Nghĩa - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Văn Đực Nhỏ, nguyên quán Thân Cửu Nghĩa - Châu Thành - Tiền Giang hi sinh 04/01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Văn Nhỏ

  Nguyên quán Thuận Nghĩa Hòa - Mộc Hóa - Long An

  Liệt sĩ Văn Nhỏ, nguyên quán Thuận Nghĩa Hòa - Mộc Hóa - Long An hi sinh 30/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Văn Nhỏ

  Nguyên quán Tân Phú - Thoại Sơn - An Giang

  Liệt sĩ Văn Nhỏ, nguyên quán Tân Phú - Thoại Sơn - An Giang hi sinh 06/01/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Văn Nhỏ

  Nguyên quán Cẩm Xuyên - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Văn Nhỏ, nguyên quán Cẩm Xuyên - Nghệ Tĩnh hi sinh 28/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Văn Nhỏ

  Nguyên quán Thuận Nghĩa Hòa - Mộc Hóa - - Long An

  Liệt sĩ Văn Nhỏ, nguyên quán Thuận Nghĩa Hòa - Mộc Hóa - - Long An hi sinh 30/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...