Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Phước

Sinh 1937

Hi sinh 1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Phước

  Nguyên quán Tân Qưới - Bình Minh - Vĩnh Long

  Liệt sĩ Văn Phước, nguyên quán Tân Qưới - Bình Minh - Vĩnh Long hi sinh 11/3/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Văn Phước

  Nguyên quán Tân Phú - Vĩnh Cửu - Đồng Nai

  Liệt sĩ Văn Phước, nguyên quán Tân Phú - Vĩnh Cửu - Đồng Nai hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Văn Phước

  Nguyên quán Song Thuận - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Văn Phước, nguyên quán Song Thuận - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1951, hi sinh 22/09/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Văn Phước

  Nguyên quán Phú Lập - Tân Phú - Đồng Nai

  Liệt sĩ Văn Phước, nguyên quán Phú Lập - Tân Phú - Đồng Nai hi sinh 17/11/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Văn Phước

  Nguyên quán Phú Hội - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Văn Phước, nguyên quán Phú Hội - Nhơn Trạch - Đồng Nai hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...