Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Sắc

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS TT Phú Lộc - Thị trấn Phú Lộc - Huyện Thạnh Trị - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp 1 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793 866334

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Sắc

  Nguyên quán Vĩnh Quang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Sắc, nguyên quán Vĩnh Quang - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1948, hi sinh 23 - 05 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Quang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Sắc

  Nguyên quán Trực Thiện - Trực Ninh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Văn Sắc, nguyên quán Trực Thiện - Trực Ninh - Hà Nam Ninh, sinh 1949, hi sinh 04/04/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ VĂN SẮC

  Nguyên quán Ba Vì - Hà Tây

  Liệt sĩ VĂN SẮC, nguyên quán Ba Vì - Hà Tây, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Văn Sắc

  Nguyên quán Ba Vì - Hà Tây

  Liệt sĩ Văn Sắc, nguyên quán Ba Vì - Hà Tây, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Văn Sắc

  Nguyên quán Ba Vì - Hà Tây

  Liệt sĩ Văn Sắc, nguyên quán Ba Vì - Hà Tây, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
 6. Xem thêm các kết quả khác...