Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Sắt

Nguyên quán Quảng Bình

Hi sinh 1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 3, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3871535 (UBND huyện)
Ban chỉ huy quân sự huyện
Khu phố 8 Phường 5 Đông hà Huyện Cam Lộ, Quảng Trị
ĐT: 053 3524 207 - 053 3871 528 - 0944140386
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Sắt

  Nguyên quán Quảng Bình

  Liệt sĩ Văn Sắt, nguyên quán Quảng Bình hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Sắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Sắt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Văn Sắt

  Nguyên quán Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Sắt, nguyên quán Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Mai - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Văn Sắt

  Nguyên quán Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Sắt, nguyên quán Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1949, hi sinh 1/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Mai - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...