Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Sắt

Hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
3A Trần Hưng Đạo, Khu phố 2, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri
ĐT: 0985.225.477 (trưởng phòng) - 0985.225.477 - 0753.850006 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Sắt

  Nguyên quán Quảng Bình

  Liệt sĩ Văn Sắt, nguyên quán Quảng Bình hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Sắt

  Nguyên quán Quảng Bình

  Liệt sĩ Văn Sắt, nguyên quán Quảng Bình hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Sắt

  Nguyên quán Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Sắt, nguyên quán Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Mai - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Văn Sắt

  Nguyên quán Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Sắt, nguyên quán Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1949, hi sinh 1/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Mai - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...