Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Sơn

Sinh 1952

Hi sinh 1971

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Phan Châu Trinh thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
ĐT: 0510 3861 876 - 0914 085415 (Trưởng phòng) - 0510 3862 173 - 0914 162821 (Phó phòng) - 0510 3917 542 - 0905 762577 (Phó phòng)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Sơn

  Nguyên quán Xuân Hải - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Văn Sơn, nguyên quán Xuân Hải - Nghi Xuân - Hà Tĩnh, sinh 1954, hi sinh 11/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Văn Sơn

  Nguyên quán Xuân Bái - Thọ Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Văn Sơn, nguyên quán Xuân Bái - Thọ Xuân - Thanh Hoá, sinh 1960, hi sinh 04/04/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Văn Sơn

  Nguyên quán Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Văn Sơn, nguyên quán Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An hi sinh 24/4/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Văn Sơn

  Nguyên quán Triệu Thượng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Sơn, nguyên quán Triệu Thượng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1955, hi sinh 19 - 8 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Văn Sơn

  Nguyên quán Tỉnh Long An

  Liệt sĩ Văn Sơn, nguyên quán Tỉnh Long An hi sinh 27/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...