Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Sót

Sinh 1938

Hi sinh 25/5/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Sót

  Nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Sót, nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1938, hi sinh 25 - 05 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Sót

  Nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Sót, nguyên quán Vĩnh Giang - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1938, hi sinh 25/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Giang - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Sót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Sót, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Văn Sót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Sót, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Duyên Hải - Xã Long Toàn - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh
 5. Liệt sĩ Văn Sót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Sót, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mang Thít - Xã Tân Long Hội - Huyện Mang Thít - Vĩnh Long
 6. Xem thêm các kết quả khác...