Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Tài

Sinh 1948

Hi sinh 6/9/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Tài

  Nguyên quán Thương Nghi - Nghi Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Văn Tài, nguyên quán Thương Nghi - Nghi Xuân - Thanh Hóa hi sinh 29/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Văn Tài

  Nguyên quán Sơn Hà - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

  Liệt sĩ Văn Tài, nguyên quán Sơn Hà - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi hi sinh 7/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Văn Tài

  Nguyên quán Lạng Sơn - Hạ Hoà - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Văn Tài, nguyên quán Lạng Sơn - Hạ Hoà - Vĩnh Phú, sinh 1942, hi sinh 08/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Văn Tài

  Nguyên quán Đạo Thạnh - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Văn Tài, nguyên quán Đạo Thạnh - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1963, hi sinh 07/06/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...