Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Thành

Hi sinh 28/8/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ VĂN THÀNH

  Nguyên quán Thị Trấn Vạn Giã

  Liệt sĩ VĂN THÀNH, nguyên quán Thị Trấn Vạn Giã, sinh 1929, hi sinh 1/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ VĂN THÀNH

  Nguyên quán Ninh Giang - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ VĂN THÀNH, nguyên quán Ninh Giang - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1928, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Văn Thành

  Nguyên quán Võ Xá - Lục Nam - Hà Bắc

  Liệt sĩ Văn Thành, nguyên quán Võ Xá - Lục Nam - Hà Bắc, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Văn Thành

  Nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Thành, nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thành - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Văn Thành

  Nguyên quán Vĩnh Quang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Thành, nguyên quán Vĩnh Quang - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1958, hi sinh 20 - 05 - 1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Quang - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...