Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Thành

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp an Thành, Thị trấn Kế Sách, , Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
ĐT: 0918.334639 (Trưởng phòng) - 0985.434106 (Phó phòng) - 0986.173721 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ VĂN THÀNH

  Nguyên quán Thị Trấn Vạn Giã

  Liệt sĩ VĂN THÀNH, nguyên quán Thị Trấn Vạn Giã, sinh 1929, hi sinh 1/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ VĂN THÀNH

  Nguyên quán Ninh Giang - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ VĂN THÀNH, nguyên quán Ninh Giang - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1928, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Văn Thành

  Nguyên quán Võ Xá - Lục Nam - Hà Bắc

  Liệt sĩ Văn Thành, nguyên quán Võ Xá - Lục Nam - Hà Bắc, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Văn Thành

  Nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Thành, nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thành - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Văn Thành

  Nguyên quán Vĩnh Quang - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Thành, nguyên quán Vĩnh Quang - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1958, hi sinh 20 - 05 - 1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Quang - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...