Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Thử

Nguyên quán Hưng đạo - An Thụy - Thành phố Hải Phòng

Sinh 1956

Hi sinh 05/01/1979

Cấp bậc Đại đội trưởng

Đơn vị C9 D3 E48 F320 QĐ3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Thử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Thử, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Văn Thử

  Nguyên quán Hưng đạo - An Thụy - Hải Phòng

  Liệt sĩ Văn Thử, nguyên quán Hưng đạo - An Thụy - Hải Phòng, sinh 1956, hi sinh 05/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Văn Thử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Thử, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Văn Thử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Thử, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Bến Cầu - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...