Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Thuận

Hi sinh 6/1/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Ngô Quyền, ấp Vĩnh Xuyên, , Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
ĐT: 0793.851.206

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Thuận

  Nguyên quán Thạch Yên - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Văn Thuận, nguyên quán Thạch Yên - Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1947, hi sinh 31/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Thuận

  Nguyên quán Tân Mỹ Chánh - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Văn Thuận, nguyên quán Tân Mỹ Chánh - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang hi sinh 12/11/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Văn Thuận

  Nguyên quán Phước Thạnh - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Văn Thuận, nguyên quán Phước Thạnh - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1937, hi sinh 06/05/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Văn Thuận

  Nguyên quán Phú Liễu - Kiễn An - Hải Phòng

  Liệt sĩ Văn Thuận, nguyên quán Phú Liễu - Kiễn An - Hải Phòng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Văn Thuận

  Nguyên quán Lam Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Văn Thuận, nguyên quán Lam Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 30/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...