Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Tiến

Hi sinh 29/12/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH
QL60, ẤP 1, X.HỮU ĐỊNH, H.CHÂU THÀNH
ĐT: (075)3813450
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khóm 3, Thị trấn Châu Thành
ĐT: 075 3860216 - 0986702244

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn (Đắc) Tiến

  Nguyên quán Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Văn (Đắc) Tiến, nguyên quán Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1962, hi sinh 28/4/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Văn Tiến

  Nguyên quán Vinh Quang - Phương Lâm - Hoà Bình

  Liệt sĩ Văn Tiến, nguyên quán Vinh Quang - Phương Lâm - Hoà Bình, sinh 1943, hi sinh 07/03/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn tiến

  Nguyên quán Thái Bình - Châu Thành - Tây Ninh

  Liệt sĩ Văn tiến, nguyên quán Thái Bình - Châu Thành - Tây Ninh hi sinh 16/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Văn Tiến

  Nguyên quán Tân Hương - Ninh Giang - Hải Dương

  Liệt sĩ Văn Tiến, nguyên quán Tân Hương - Ninh Giang - Hải Dương, sinh 1949, hi sinh 27/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Liệt sĩ Văn Tiến

  Nguyên quán Quỳnh Yên - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Văn Tiến, nguyên quán Quỳnh Yên - Quỳnh Lưu - Nghệ An hi sinh 29/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 6. Xem thêm các kết quả khác...