Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Toàn

Sinh 1952

Hi sinh 30/4/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Toàn

  Nguyên quán Trung Đông - Nam Ninh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Văn Toàn, nguyên quán Trung Đông - Nam Ninh - Hà Nam Ninh, sinh 1958, hi sinh 25/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long
 2. Liệt sĩ VĂN TOÀN

  Nguyên quán Ninh Tân - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ VĂN TOÀN, nguyên quán Ninh Tân - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1961, hi sinh 17/5/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Văn Toàn

  Nguyên quán Mậu Lân - Như Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Văn Toàn, nguyên quán Mậu Lân - Như Xuân - Thanh Hóa, sinh 1965, hi sinh 13/03/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Văn Toàn

  Nguyên quán Nam Thanh - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Văn Toàn, nguyên quán Nam Thanh - Nam Đàn - Nghệ An hi sinh 23/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Văn Toàn

  Nguyên quán Quảng Phú - Thọ Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Văn Toàn, nguyên quán Quảng Phú - Thọ Xuân - Thanh Hóa, sinh 1952, hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...