Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Triều

Hiện đang yên nghỉ tại xã Lương Hoà Lạc - Xã Lương Hòa Lạc - Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo
ĐT: 073.3835210 - 01698.269088

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ văn Triều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ văn Triều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Văn Triều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Triều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 23/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Trà Cú - Huyện Trà Cú - Trà Vinh
 3. Liệt sĩ Văn Triều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Triều, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
 4. Liệt sĩ Văn Triều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Triều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Hảo - Xã Hoài Hảo - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...