Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Tường

Sinh 1949

Hi sinh 4/8/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ VĂN TƯỜNG

  Nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ Quảng Nam

  Liệt sĩ VĂN TƯỜNG, nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ Quảng Nam hi sinh 02/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thanh - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Văn Tường

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Tường, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Hải Chữ - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Tường

  Nguyên quán Lộc An - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Văn Tường, nguyên quán Lộc An - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 29/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Văn Tường

  Nguyên quán Đinh Thung - Tam Dương - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Văn Tường, nguyên quán Đinh Thung - Tam Dương - Vĩnh Phúc, sinh 1949, hi sinh 04/08/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Văn Tường

  Nguyên quán Chu Phan – Lê Minh - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Văn Tường, nguyên quán Chu Phan – Lê Minh - Vĩnh Phúc hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 6. Xem thêm các kết quả khác...