Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Tuyên

Sinh 1953

Hi sinh 26/3/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Tuyên

  Nguyên quán Văn Lảng - Lạng Sơn

  Liệt sĩ Văn Tuyên, nguyên quán Văn Lảng - Lạng Sơn hi sinh 29/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Văn Tuyên

  Nguyên quán Kỳ Phong - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Văn Tuyên, nguyên quán Kỳ Phong - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, sinh 1956, hi sinh 07/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Văn Tuyên

  Nguyên quán Phấn Dũng - An Thụy - Hải Phòng

  Liệt sĩ Văn Tuyên, nguyên quán Phấn Dũng - An Thụy - Hải Phòng hi sinh 27/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Văn Tuyên

  Nguyên quán Quế Phong - Nghệ An

  Liệt sĩ Văn Tuyên, nguyên quán Quế Phong - Nghệ An, sinh 1951, hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hòn Dung - tỉnh Khánh Hòa
 5. Liệt sĩ Văn Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 7/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...