Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Vinh

Hi sinh 1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Thạnh 1 - Xã An Thạnh 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793.860.344

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Vinh

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Vinh, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1951, hi sinh 02/03/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Vinh

  Nguyên quán Đông Yên - Đông Thiệu - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Văn Vinh, nguyên quán Đông Yên - Đông Thiệu - Thanh Hoá, sinh 1958, hi sinh 29/03/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/11/1959, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Văn Vinh

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Vinh, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1951, hi sinh 3/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Văn Vinh

  Nguyên quán Đồng Van - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Văn Vinh, nguyên quán Đồng Van - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1955, hi sinh 02/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...