Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Vuông

Sinh 1948

Hi sinh 20/10/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Vuông

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Vuông, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Hải Chữ - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Vuông

  Nguyên quán Gia Lộc - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Văn Vuông, nguyên quán Gia Lộc - Trảng Bàng - Tây Ninh, sinh 1950, hi sinh 19/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Văn Vuông

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Vuông, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1948, hi sinh 20/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thôn Hải Chữ - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Văn Vuông

  Nguyên quán Gia Lộc - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Văn Vuông, nguyên quán Gia Lộc - Trảng Bàng - Tây Ninh hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...