Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Xuân Chiểu

Sinh 1928

Hi sinh 5/2/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Xuân Chiểu

  Nguyên quán Thanh Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Xuân Chiểu, nguyên quán Thanh Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình, sinh 1928, hi sinh 05/02/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Xuân Chiểu

  Nguyên quán Thanh Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Xuân Chiểu, nguyên quán Thanh Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình, sinh 1928, hi sinh 5/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Xuân Chiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Xuân Chiểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TT La Hai - Thị trấn La Hai - Huyện Đồng Xuân - Phú Yên
 4. Liệt sĩ Xuân Chiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Xuân Chiểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại xã Thanh trạch - Xã Thanh Trạch - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...