Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Xuân Lộc

Hi sinh 4/2/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
ĐT: 076.3687 051

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Xuân Lộc

  Nguyên quán Phú thọ - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Xuân Lộc, nguyên quán Phú thọ - Nghi Lộc - Nghệ An, sinh 1956, hi sinh 19/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Xuân Lộc

  Nguyên quán Phú thọ - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Xuân Lộc, nguyên quán Phú thọ - Nghi Lộc - Nghệ An, sinh 1956, hi sinh 19/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Xuân Lộc

  Nguyên quán Lương Lỗ - Thanh Ba - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Xuân Lộc, nguyên quán Lương Lỗ - Thanh Ba - Vĩnh Phú hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Xuân Lộc

  Nguyên quán Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Xuân Lộc, nguyên quán Nghi Lộc - Nghệ An, sinh 1956, hi sinh 22/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Xuân Lộc

  Nguyên quán Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Xuân Lộc, nguyên quán Nghi Lộc - Nghệ An, sinh 1956, hi sinh 22/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...