Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê thanh Quýt

Sinh 1956

Hi sinh 5/12/1984

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối phố An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam
ĐT: 05103.883.201
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Quýt

  Nguyên quán Nghĩa Lộ - TX Quảng Ngãi - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Quýt, nguyên quán Nghĩa Lộ - TX Quảng Ngãi - Nghĩa Bình, sinh 1958, hi sinh 13/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Quýt

  Nguyên quán Nghĩa Lộ - TX Quảng Ngãi

  Liệt sĩ Quýt, nguyên quán Nghĩa Lộ - TX Quảng Ngãi, sinh 1958, hi sinh 13/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ quýt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ quýt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Quýt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quýt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...