Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Liệt sĩ Can

Hi sinh 1946

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Tiểu khu 15, thị trấn Thuận châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La
ĐT: 0223847046

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Liệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liệt , nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Huyện U Minh - Thị trấn U Minh - Huyện U Minh - Cà Mau
 2. Liệt sĩ Liệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liệt , nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Huyện U Minh - Thị trấn U Minh - Huyện U Minh - Cà Mau
 3. Liệt sĩ Liệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liệt , nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Huyện U Minh - Thị trấn U Minh - Huyện U Minh - Cà Mau
 4. Liệt sĩ Liệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liệt , nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Huyện Cái Nước - Thị trấn Cái Nước - Huyện Cái Nước - Cà Mau
 5. Xem thêm các kết quả khác...