Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lò Văn Chân

Hi sinh 1952

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La
ĐT: 0223833122

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Chân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Chân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Chân

  Nguyên quán Xuân Canh - Đông Anh - Hà Nội

  Liệt sĩ Bùi Văn Chân, nguyên quán Xuân Canh - Đông Anh - Hà Nội, sinh 1954, hi sinh 2/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Chân

  Nguyên quán Kênh Giang - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Văn Chân, nguyên quán Kênh Giang - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng hi sinh 17 - 8 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Văn Chân

  Nguyên quán Bình Thi - Bình Sơn - Quảng Ngãi

  Liệt sĩ Đinh Văn Chân, nguyên quán Bình Thi - Bình Sơn - Quảng Ngãi hi sinh 30/12/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...